Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

  1. Základné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.wolfpackclth.com a boli vydané za účelom vymedzenia a spresnenia práv a povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy (faktúry) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto všeobecné podmienky sú vydané:

Mgr. Lukáš Jašurek

IČ: 52176291

DIČ: 1082320382

So sídlom: U drozda 251, 023 51 Raková

Kontaktné údaje:

e-mail: wolfpackclth@gmail.com

telefón: +421 902 671 195

www.wolfpackclth.com

 

 

  1. Spôsob objednávania

Objednávky je možné realizovať nasledovne:

 

  1. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi druh a množstvo tovaru v kúpnej cene platnej v deň objednávky. Tovar bude po zaplatení doručený najneskôr do piatych pracovných dní službou Slovenskej pošty či zásielkovne.

 

 

  1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky eshopu www.wolfpackclth.com

Zákazník je po odoslaní objednávky, ktorá je návrhom kúpnej zmluvy, informovaný o jej prijatí a ďalšom postupe automaticky generovaným mailom.

Takto sa objednávka stáva záväznou a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.


Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

  1. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude po zaplatení expedovaný v čo najkratšom čase. Tovar je odosielaný prostredníctvom slovenskej pošty priemerne do 5 pracovných dní. Cena poštovného je stanovená pri objednávkach cez eshop pre SR 3€, ČR 5€, Krajín EÚ 5,5€, mimo EÚ 13€. Ceny zásielkovne sú pre SR 2,9€, ČR 3,9€.

 

  1. Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar predajcovi do 14 dní od prevzatia zásielky a to v nepoškodenom stave, spolu s kópiou faktúry.

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu. 

V prípade, že bol produkt spotrebiteľom znehodnotený, v takomto prípade spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť nemôže.

 

  1. Reklamácia

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je zákazník povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V takom prípade má kupujúci právo na to, aby  sme mu bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedli do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je  zásielka poškodená, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte.


Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.


Adresa pre zasielanie reklamácie:

Lukáš Jašurek

U drozda 251

023 51 Raková

 

Lepším spôsobom reklamácie je však akékoľvek výdajné miesto zásielkovne. 

Tovar tam stačí jednoducho zabalený priniesť a nadiktovať ID odosielateľa, ktoré vám po dohode cez mail, telefón, či sociálne siete poskytneme.

Výmena, ako aj vrátenie je naozaj veľmi jednoduché a nepredstavuje to žiaden problém. 

 

  1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky, sú považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.